การประชุม อบรม สัมมนา ประจำวันที่ ๏ปฟ 08/02/2566

ปฏิทินการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลโพธิ์ชัย
วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     
  1 

๏ปฟ นาย ภูเบศ พลเยี่ยม
[อบรม ขอนแก่น 77 วัน] 

  2 

๏ปฟ นาง ชมภูนุช ชูศรีทอง
๏ปฟ นาย วชิระ สาสิงห์
๏ปฟ นาง ดาลัด แก้วบัวพันธ์
๏ปฟ นาง สุวรัตน์ สุขกำเนิด
[ประชุม ร้อยเอ็ด 1 วัน] 

  3 

๏ปฟ นาง พิมพ์อัปสร โอษะคลัง
[ประชุม ร้อยเอ็ด 1 วัน] 
๏ปฟ นางสาว สมพร ปิยมาตย์
๏ปฟ นางสาว นฤมล คำสมบัติ
[ประชุม ร้อยเอ็ด 1 วัน] 

  4 

 

  5 

 

  6 

๏ปฟ นางสาว ศิริลักษณ์ ราชธานี
๏ปฟ นางสาว จิราพร พิมพ์สุคะ
[ประชุม ร้อยเอ็ด 0 วัน] 

  7 

๏ปฟ นางสาว สมพร ปิยมาตย์
[ประชุม ร้อยเอ็ด 1 วัน] 

  8  

 

  9 

 

  10 

 

  11 

 

  12 

 

  13 

 

  14 

 

  15 

๏ปฟ นางสาว กัลยกร แก้วฮองคำ
[อบรม นนทบุรี 3 วัน] 

  16 

 

  17 

 

  18 

 

  19 

 

  20 

 

  21 

 

  22 

 

  23 

 

  24 

 

  25 

 

  26 

 

  27 

 

  28 

๏ปฟ นางสาว พจนีย์ มาสอน
[ประชุม ชลบุรี 5 วัน] 

  


 

 


 


โปรแกรมนี้ แนะนำให้ใช้ Browser Firefox , google Crome , Opela จึงสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ครับ  
พัฒนาโดย นายณัฐพัชร์ มะธิปิไข งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ © โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด