การประชุม อบรม สัมมนา ประจำวันที่ ๏ปฟ 20/06/2564

ปฏิทินการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลโพธิ์ชัย
วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
  1 

๏ปฟ นาย วชิระ สาสิงห์
[ประชุม ร้อยเอ็ด 1 วัน] 

  2 

๏ปฟ นางสาว ธิดาวัลย์ ทาพรมมา
[ประชุม ร้อยเอ็ด 0 วัน] 

  3 

 

  4 

๏ปฟ นางสาว ธิดาวัลย์ ทาพรมมา
[ประชุม ร้อยเอ็ด 0 วัน] 

  5 

 

  6 

 

  7 

 

  8 

 

  9 

๏ปฟ นางสาว ธิดาวัลย์ ทาพรมมา
[ประชุม ร้อยเอ็ด 0 วัน] 
๏ปฟ นาย สุดใจ สีหานาม
[ประชุม ร้อยเอ็ด 1 วัน] 

  10 

 

  11 

๏ปฟ นางสาว ธิดาวัลย์ ทาพรมมา
[ประชุม ร้อยเอ็ด 0 วัน] 

  12 

 

  13 

 

  14 

 

  15 

 

  16 

 

  17 

 

  18 

๏ปฟ นางสาว ธิดาวัลย์ ทาพรมมา
[ประชุม ร้อยเอ็ด 0 วัน] 

  19 

 

  20  

 

  21 

๏ปฟ นาย สิโรจน์ ปัญญะ
[อบรม มหาสารคาม 15 วัน] 

  22 

 

  23 

๏ปฟ นางสาว ธิดาวัลย์ ทาพรมมา
[ประชุม ร้อยเอ็ด 0 วัน] 

  24 

 

  25 

๏ปฟ นางสาว ธิดาวัลย์ ทาพรมมา
[ประชุม ร้อยเอ็ด 0 วัน] 

  26 

 

  27 

 

  28 

 

  29 

 

  30 

๏ปฟ นางสาว ธิดาวัลย์ ทาพรมมา
[ประชุม ร้อยเอ็ด 0 วัน]