ทำเนียบบุคลากร

สำนักประชาสัมพันธ์และศูนย์สื่อสุขภาพ

สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ

สำนักทรัพยากรมนุษย์

ศูนย์บริการคนพิการครบวงจร

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสนับสนุนบริการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแผนงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคุณภาพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานสนับสนุนกลางและยานพาหนะ

งานวิสัญญี

งานผู้ป่วยใน

งานผู้ป่วยนอก

งานซ่อมบำรุง

งานการเงินและบัญชี

2018 © ณัฐพัชร์ มะธิปิไข กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
jQuery