ข้อมูลบุคลกรแยกประเภท

ข้าราชการ
  ชาย   16     คน
  หญิง   55     คน
  รวมทั้งหมด   71     คน
ลูกจ้างประจำ
  หญิง   2     คน
  รวมทั้งหมด   2     คน
พนักงานราชการ
  ชาย   1     คน
  หญิง   3     คน
  รวมทั้งหมด   4     คน
นักเรียนทุน
  รวมทั้งหมด   0     คน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  ชาย   19     คน
  หญิง   18     คน
  รวมทั้งหมด   37     คน
ลูกจ้างรายเดือน
  หญิง   11     คน
  รวมทั้งหมด   11     คน
ลูกจ้างรายวัน
  ชาย   8     คน
  หญิง   11     คน
  รวมทั้งหมด   19     คน
ลูกจ้างตามโครงการ
  รวมทั้งหมด   0     คน
อื่นๆ
  รวมทั้งหมด   0     คน
2018 © ณัฐพัชร์ มะธิปิไข กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
jQuery