ข้อมูลบุคลกรแยกประเภท

ข้าราชการ
  ชาย   13     คน
  หญิง   61     คน
  รวมทั้งหมด   74     คน
ลูกจ้างประจำ
  ชาย   1     คน
  หญิง   2     คน
  รวมทั้งหมด   3     คน
พนักงานราชการ
  ชาย   1     คน
  หญิง   4     คน
  รวมทั้งหมด   5     คน
นักเรียนทุน
  รวมทั้งหมด   0     คน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  ชาย   19     คน
  หญิง   17     คน
  รวมทั้งหมด   36     คน
ลูกจ้างรายเดือน
  ชาย   1     คน
  หญิง   4     คน
  รวมทั้งหมด   5     คน
ลูกจ้างรายวัน
  ชาย   9     คน
  หญิง   15     คน
  รวมทั้งหมด   24     คน
ลูกจ้างตามโครงการ
  รวมทั้งหมด   0     คน
อื่นๆ
  รวมทั้งหมด   0     คน
2018 © ณัฐพัชร์ มะธิปิไข กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
jQuery